Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Trần Huỳnh Thiên Thư
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Dương Trần Thiên Ý
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Trần Ti Na
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thanh Nghi
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trường Khang Thịnh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Minh Thắng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Trần Minh Lộc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Thái Hoàng Khang
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Ngọc Xuân Mai
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lạc Thường Miên
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Giáng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Phúc Lâm
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Minh Quân
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Danh Đăng Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Thy Khuê
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Lê Như Ý
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Phạm Nhật Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Minh Khang
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 1992 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
2 1992 Nguyễn Minh Hưng U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
3 1992 Bùi Văn Hiếu U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN
4 1992 Võ Ngọc Ánh Loan U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì CN
5 1992 Nguyễn Trần Thanh Phương U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
6 1992 Tôn Nguyễn Anh Thư U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN
7 1991 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
8 1991 Trần Thanh Danh U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
9 1991 Lại Trọng Phụng U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
10 1991 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
11 1991 Hoàng Hải Phượng U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì ĐĐ
12 1991 Nguyễn Thị Thanh Nga U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì ĐĐ
13 1991 Trần Thanh Danh U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN
14 1991 Nguyễn Thị Thanh Nga U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba CN
15 1991 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN
16 1991 Bùi Văn Hiếu U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN

Untitled Document