Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Trần Huỳnh Thiên Thư
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Dương Trần Thiên Ý
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Trần Ti Na
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thanh Nghi
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trường Khang Thịnh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Minh Thắng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Trần Minh Lộc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Thái Hoàng Khang
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Ngọc Xuân Mai
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lạc Thường Miên
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Giáng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Phúc Lâm
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Minh Quân
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Danh Đăng Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Thy Khuê
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Lê Như Ý
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Phạm Nhật Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Minh Khang
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 1993 Hoàng Hải Phượng U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì CN
2 1993 Bùi Khánh Châu U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì CN
3 1993 Bùi Đình Hiền U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
4 1993 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
5 1993 Nguyễn Duy Cương U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì ĐĐ
6 1993 Từ Trung Tín U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì ĐĐ
7 1993 Nguyễn Hữu Đức U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
8 1993 Bùi Văn Hiếu U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
9 1993 Hoàng Hải Phượng U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
10 1993 Nguyễn Thị Thanh Nga U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
11 1993 Bùi Đình Hiền U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
12 1993 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN
13 1993 Nguyễn Hữu Đức U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
14 1993 Bùi Văn Hiếu U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì CN
15 1993 Hoàng Hải Phượng U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN
16 1992 Nguyễn Thị Thu Hương U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba ĐĐ
17 1992 Võ Ngọc Ánh Loan U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba ĐĐ
18 1992 Nguyễn Đại Nguyên U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
19 1992 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
20 1992 Mỹ Vân U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba ĐĐ

Untitled Document