Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Trần Huỳnh Thiên Thư
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Dương Trần Thiên Ý
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Trần Ti Na
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thanh Nghi
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trường Khang Thịnh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Minh Thắng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Trần Minh Lộc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Thái Hoàng Khang
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Ngọc Xuân Mai
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lạc Thường Miên
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Giáng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Phúc Lâm
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Minh Quân
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Danh Đăng Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Thy Khuê
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Lê Như Ý
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Phạm Nhật Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Minh Khang
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Quốc Minh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2020 Trần Huỳnh Thiên Thư U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
2 2020 Dương Trần Thiên Ý U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
3 2020 Huỳnh Trần Ti Na U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
4 2020 Lê Thanh Nghi U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
5 2020 Ngô Trí Thiện U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
6 2020 Nguyễn Trường Khang Thịnh U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
7 2020 Phạm Minh Thắng U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
8 2020 Đặng Trần Minh Lộc U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
9 2020 Thái Hoàng Khang U15 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
10 2020 Ngô Hồ Thanh Trúc U13 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhì ĐĐ
11 2020 Lê Ngọc Xuân Mai U13 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhì ĐĐ
12 2020 Nguyễn Lạc Thường Miên U13 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhì ĐĐ
13 2020 Võ Giáng Ngọc U13 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Nhì ĐĐ
14 2020 Đỗ Mạnh Thắng U11 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
15 2020 Bùi Phúc Lâm U11 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
16 2020 Lê Minh Quân U11 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
17 2020 Nguyễn Danh Đăng Minh U11 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
18 2020 Đỗ Nguyễn Lan Anh U09 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
19 2020 Hoàng Anh Thy U09 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ
20 2020 Nguyễn Thy Khuê U09 Giải Cờ tướng Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020 Cờ nhanh Ba ĐĐ

Untitled Document