Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Đặng Cửu Tùng Lân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đặng Hữu Trang
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trương Á Minh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đào Thị Thủy Tiên
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Phi Liêm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trịnh Thúy Nga
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hà Văn Tiến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Quốc Hưng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Cao Khoa
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Thu Hà
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đàm Thị Thùy Dung
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Minh Nhật Quang
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Võ Văn Hoàng Tùng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Tôn Thất Nhật Tân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Phi Liêm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đàm Thị Thùy Dung
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp

Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc năm 2020

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 1992 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
2 1992 Mỹ Vân U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba ĐĐ
3 1992 Tôn Thị Thanh Thảo U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba ĐĐ
4 1992 Hồ Đăng Phú U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba ĐĐ
5 1992 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba ĐĐ
6 1992 Nguyễn Duy Cương U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
7 1992 Từ Trung Tín U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
8 1992 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN
9 1992 Từ Trung Tín U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì CN
10 1992 Lê Tuấn Trung U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
11 1992 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
12 1992 Nguyễn Vũ Nhân U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba ĐĐ
13 1992 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba ĐĐ
14 1992 Nguyễn Minh Hưng U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
15 1992 Bùi Văn Hiếu U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
16 1992 Võ Ngọc Ánh Hồng U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì ĐĐ
17 1992 Võ Ngọc Ánh Loan U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì ĐĐ
18 1992 Nguyễn Thị Thanh Nga U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba ĐĐ
19 1992 Nguyễn Trần Thanh Phương U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba ĐĐ
20 1992 Hoàng Hải Phượng U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ

Untitled Document