Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Khai giảng các lớp chuyên đề dạy online tháng 4/2020 Nằm trong kế hoạch mở rộng huấn luyện và giảng dạy của bộ môn cờ tướng Quận 3 trong năm 2020, Ban Huấn Luyện thuộc bộ môn cờ tướng Quận...

Tổng khai giảng các lớp khóa 71 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 01&02/01/2020....

Tổng khai giảng các lớp khóa 70 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 02 & 03/12/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 69 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 04&05/11/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 68 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 68 vào các ngày 01&02/10/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 67 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 67 vào các ngày 03&04/09/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 66 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khoá 66 năm 2019 vào các ngày 05&06/08/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 65 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 65 năm 2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 64 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khóa 64 năm 2019 vào các ngày 03&04/06/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 63 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 63 năm 2019...

Untitled Document