Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. 兵七进一 马8进7 2. 马八进七 马2进3 3. 马二进三 卒7进1 4. 车九进一 象3进5 5. 相三进五 士4进5 6. 车九平六 炮2平1 7. 马七进八 炮1进4 8. 炮二平一 马7进8 9. 兵三进一 卒7进1 10. 相五进三 炮8平9 11. 车六进四 马8进9 12. 马三进一 炮1平9 13. 炮一进四 车9平8 14. 相三退五 车8进3 15. 炮一退一 卒3进1 16. 车六退一 卒3进1 17. 车六平七 马3进4 18. 车一平三 炮9进3 19. 炮一退三 马4进2 20. 车七平八 车1平4 21. 炮一平二 车8平9 22. 炮二进七 后炮平6 23. 车八平三 车4进8 24. 仕六进五 车9进5 25. 仕五进四 将5平4 26. 炮八退二 炮6进7 27. 炮二退八 炮6平3 28. 后车进一 车9平8 29. 后车平二 车4平8 30. 相五退七 车8进1 31. 帅五进一 车8平3 32. 车三平六 将4平5 33. 炮八进九 车3退7 34. 车六平八 车3进4 35. 兵五进一 车3平5 36. 帅五平六 车5平4 37. 帅六平五 卒1进1 38. 炮八平九 将5平4 39. 车八进五 将4进1 40. 车八退一 将4退1 41. 车八退四 车4进1 42. 车八平七 车4平6 43. 车七平六 将4平5 44. 帅五平六 士5进6 45. 车六进五 将5进1 46. 车六退三 卒1进1 47. 车六平五 卒1进1 48. 兵五进一 卒1进1 49. 车五平七 卒1平2 50. 兵五进一 卒2平3 51. 车七平六 卒3进1 52. 帅六平五 车6平8 53. 炮九平三 象5退7 54. 帅五平四 炮9平2 55. 兵五平四 炮2退1
Vòng 6: Phan Huy Hoàng - tiên thua - Vũ Xuân Bách
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng Khởi Động
Ngày chơi: 24-05-2020 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 28-05-2020

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch CLB Kỳ Phong năm 2020 - chặng Khởi Động
Những ván cờ Phan Huy Hoàng đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document